» Avioliiton purkaminen

» Lapsen asioista sopiminen » Vanhemmuus ja ero » Tukea omaan jaksamiseen » Lapsen asioiden ratkaiseminen tuomioistuimessa » Eroon liittyvät kriisitilanteet

Palvelut

Avioero

Avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sen jälkeen, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avioeroa koskeva asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin.

Siirry palveluun »

Avoero

Avioliittolain säännökset osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista eivät koske avoliittoa miltään osin. Avopuolisoilla ei siten ole keskinäistä elatusvelvollisuutta eikä suoraan avoliiton perusteella synny oikeutta toisen osapuolen omaisuuteen. Laissa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta säädetään mm. avopuolisoiden avoliiton aikana karttuneen omaisuuden jakamisesta.

Siirry palveluun »

Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Rekisteröity parisuhde voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä. Tällöin sovelletaan avioeroa koskevia säännöksiä. Rekisteröidyn parisuhteen voi saada puretuksi kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sen jälkeen, kun osapuolet ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskeva asia pannaan tuomioistuimessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka voivat tehdä osapuolet yhdessä tai toinen heistä yksin.

Siirry palveluun »

Ongelmia parisuhteessa

Parisuhteen hyvinvointiin ja toimivuuteen voi vaikuttaa.

Löydä tietoa ja palveluita

Eron jälkeen

Eron jälkeiseen elämään on tarjolla palveluja ja tukea, myös elämäntilanteet muuttuvat ja tehtyjä ratkaisuja voidaan arvioida uudelleen

Löydä tietoa ja palveluita